prosty


prosty
prosty I {{/stl_13}}{{stl_8}}przym. Ia, prości, prostytszy {{/stl_8}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}1. {{/stl_12}}{{stl_7}}'niemający bocznych wygięć, ułożony wzdłuż nieskręcającej w żadną stronę linii; niezakrzywiony, niezagięty, niewypaczony, niepofałdowany, niekręty; równy': {{/stl_7}}{{stl_10}}Prosta kolumna. Prosty pręt, drut, tor. Prosta ścieżka, droga, deska. Proste nogi, włosy. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}2. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w odniesieniu do ludzi: charakteryzujący się niezbyt wysokim poziomem intelektualnym, niedostatkiem kultury, wykształcenia, obycia towarzyskiego; pospolity; prymitywny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Prosty, niegrzeszący inteligencją człowiek. Prosty lud. Wywodziła się z prostej, by nie rzec, prymitywnej rodziny. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}3. {{/stl_12}}{{stl_7}}'o kimś niewyróżniającym się spośród innych ludzi: zwykły, skromny, przeciętny; także: zajmujący najniższe szczeble w jakiejś hierarchii': {{/stl_7}}{{stl_10}}Prosty, zwykły robotnik. Prosty ksiądz, strażak, żołnierz. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}4. {{/stl_12}}{{stl_7}}'w odniesieniu do przedmiotów: niewyróżniający się niczym, przeciętny, pozbawiony ozdób, niewyszukany, niewykwintny, niewystawny': {{/stl_7}}{{stl_10}}Proste, zdrowe pożywienie. Proste meble. Prosta czapka. Prosty obiad. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}5. {{/stl_12}}{{stl_7}}'łatwy do zrozumienia lub zrobienia, przystępny, oczywisty; też: mający nieskomplikowaną konstrukcję, formę; niezłożony, niezawiły': {{/stl_7}}{{stl_10}}Proste wytłumaczenie, polecenie, rozumowanie. Prosty tekst obcy. Prosta konstrukcja. Najprostsze rozwiązanie jest zawsze najlepsze. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}{{stl_12}}6. {{/stl_12}}{{stl_7}}'zwykły, zwyczajny, naturalny, normalny': {{/stl_7}}{{stl_10}}To, co mówiła, było prostym kłamstwem. Dobrze wywiązał się z tego prostego, obywatelskiego obowiązku. {{/stl_10}}{{stl_20}}
{{/stl_20}}\ {{stl_20}}
{{/stl_20}}prosty II {{/stl_13}}{{stl_8}}rz. mnż odm. jak przym. Ia, sport. {{/stl_8}}{{stl_7}}'cios bokserski zadany wyprostowaną w łokciu ręką': {{/stl_7}}{{stl_10}}Trzymać przeciwnika na dystans lewymi prostymi. Przyjął prawy prosty na rękawicę.{{/stl_10}}{{stl_18}}ZOB. {{/stl_18}}{{stl_10}}chodzić [iść] prostą drogą; jelito proste; kąt prosty; na chłopski [zdrowy, prosty] rozum; na mój (prosty) rozum; rozbój na prostej drodze [w biały dzień]; w linii prostej; wysoki [prosty] jak świeca {{/stl_10}}

Langenscheidt Polski wyjaśnień. 2015.

Look at other dictionaries:

  • prosty — prości, prostytszy 1. «nie odchylający się w żadną stronę, nie skręcający w bok; równy, nie wykrzywiony, niekręty, nie wygięty, nie zgięty» Proste brwi, włosy. Prosty słup. Prosta spódnica. ∆ anat. Kiszka prosta → odbytnica ∆ mat. Graniastosłup… …   Słownik języka polskiego

  • prosty — Być na prostej drodze do czegoś zob. droga 2. Chodzić, iść prostą drogą zob. droga 3. Coś (jest) proste jak drut zob. drut 1. Coś prowadzi, zmierza prostą drogą do czegoś zob. droga 6. Ktoś prosty jak świeca zob. świeca 1. Prosty jak strzała zob …   Słownik frazeologiczny

  • prosty — AND prostie n. a prostitute. □ The cops haul in about forty prosties a night from that one neighborhood alone. □ This one prosty was high on something and started screaming …   Dictionary of American slang and colloquial expressions

  • prosty — noun prostitute Syn: prossy, tart, whore …   Wiktionary

  • prosty — pros·ty …   English syllables

  • prosty — noun see pross II …   Useful english dictionary

  • prosty jak drut — Bardzo prosty lub łatwy; nieskomplikowany Eng. Very simple or easy; uncomplicated …   Słownik Polskiego slangu

  • kąt prosty — {{/stl 13}}{{stl 8}}mat. {{/stl 8}}{{stl 7}} kąt mający 90°, pomiędzy prostostopadłymi do siebie ramionami : {{/stl 7}}{{stl 10}}Rysować, wyznaczać kąt prosty. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • na mój (prosty) rozum — {{/stl 13}}{{stl 8}}pot. {{/stl 8}}{{stl 7}} według mnie, moim zdaniem, moim skromnym zdaniem : {{/stl 7}}{{stl 10}}Na mój prosty rozum to nie było uczciwe. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień

  • wysoki [prosty] jak świeca — {{/stl 13}}{{stl 7}} smukły, dużego wzrostu, dorodny : {{/stl 7}}{{stl 10}}Chłopak wysoki, prosty jak świeca. {{/stl 10}} …   Langenscheidt Polski wyjaśnień